Masz pytania? Pomożemy!
Dowiedz się więcej
o możliwościach pozyskania finansowania
Dziękujęmy, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.
Zamknij okno
Sprawdz wszystkie pola i zaakceptuj regulamin
Zamknij okno

lub zadzwoń teraz:
22 460 48 82
Przejdź w dół i dowiedz się więcej
Przejdź w dół i poznaj nas

Pozyskanie dofinansowania

Oferujemy kompleksową usługę w zakresie pozyskiwania środków
z funduszy unijnych 2014-2020:

opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach dostępnych środków na lata 2014-2020
doradztwo, wsparcie w kompletowaniu wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów
reprezentowanie Wnioskodawcy w kontaktach z Instytucją Pośredniczącą, przygotowanie pism i odpowiedzi
obsługę wniosku i pełne zarządzanie projektem

Przygotowanie wniosku zamknęliśmy w 3 krokach:

Dobieramy dla Ciebie źródła dofinansowania, wybieramy najkorzystniejsze i najciekawsze rozwiązanie
We współpracy z Tobą opracowujemy wniosek i przygotowujemy dokumentację
Składamy wniosek; reprezentujemy Twoją firmę w kontaktach z instytucją finsnsującą
Przejdź w dół i dowiedz się co dalej

Dlaczego my?

Istniejemy od 2009 roku. Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów m.in. z branż: IT, budowlanej, chemicznej, transportowej, przetwórstwa przemysłowego.

Jesteśmy:

  • doświadczeni w pozyskiwaniu funduszy unijnych i realizacji projektów własnych oraz zewnętrznych
  • gotowi do stosowania nieszablonowych rozwiązań
  • innowacyjni w zakresie technologii informatycznych
  • wszechstronnie przygotowani do realizacji Twojego projektu

23 zrealizowane projekty naszych Klientów
8 zrealizowanych własnych projektów
100% w kazdym projekcie zapewnilismy 100% realizację wskaźników
950 000 zł średni budżet projektu, który obsługiwaliśmy
Success fee płacisz tylko za pozytywną ocenę wniosku i przyznane dofinansowanie
wykwalifikowany personel; nowoczesne, autorskie narzędzia marketingowe

Zrealizuj z nami swój projekt

Oferujemy kompleksową usługę zarządzania projektem i obsługi wniosku:

reprezentujemy przed Instytucją Pośredniczącą w trakcie realizacji projektu
przygotowujemy wnioski o płatność
dbamy o prawidłowe rozliczenie projektu
pomagamy w przygotowaniach do kontroli
na życzenie prowadzimy szkolenia dla naszych Klientów z zakresu realizacji projektów

Informacje o naborze

Data naboru wniosków od 16.11.2015 do 16.12.2015

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w ramach III osi: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Od 70 do maksymalnie 130 dni.

Kto może składać wnioski?

W konkursie w ramach Działania 3.1 Wnioskodawcą projektu jest wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna posiadająca w swej strukturze organizacyjnej akademickie biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów. W konkursie uczelnia może wystąpić tylko w jednym wniosku - zarówno jako wnioskodawca i partner.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty w przedmiotowym konkursie muszą dotyczyć bezpośredniego wsparcia studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez biura karier lub analogiczne jednostki świadczące usługi na rzecz studentów w tym zakresie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalna wartość projektu wynosi: - dla uczelni kształcących do 4000 studentów - 700 000 PLN, - dla uczelni kształcących 4 001 - 12 000 studentów - 1 500 000 PLN, - dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 2 500 000 PLN. (liczbę studentów określa się wg stanu na dzień złożenia projektu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 35 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 33 950 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%